sdvellinge | Sverigedemokraterna i Vellinge | Sida 3

Arkiv för författaren sdvellinge

 • Rapport från kommunstyrelsen 8/11 2016

  9  Svar på remiss – Åldersbedömning tidigare i asylprocessen. Vellinge kommun har fått möjlighet att yttra sig till Justitiedepartementet...

  0
 • Rapport från kommunfullmäktige 2/11 2016

  På punkten 12. ”Taxor och avgifter i Vellinge kommun 2017” yrkade Sverigedemokraterna på att trygghetslarm ska vara kostnadsfria för de behövande....

  0
 • Rapport från kommunstyrelsen 12/10 2016

  11. Strukturplan för MalmöLundregionen Kommunstyrelsen beslutade överlämna en tjänsteskrivelse till MalmöLundregionen som svar på remiss Strukturplan för MalmöLundregionen. I...

  0
 • Rapport från kommunstyrelsen 6/9 2016

  Kommunstyrelsen beslutade om lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Vellinge kommunen för att främja och stödja nyanländas etablering på̊ arbetsmarknaden...

  0
 • Rapport från kommunfullmäktige 22/6 2016

  11. Sverigedemokraterna yrkar avslag detaljplan för kvarteret Krabban 5 m fl, bostäder norr om Ängavägen i Vellinge. Sverigedemokraterna anser...

  0