Kommunstyrelsen | Sverigedemokraterna i Vellinge

Kommunstyrelsen

 • Rapport från kommunstyrelsen 7/4.

  En glad nyhet från dagens kommunstyrelsemöte var att vi fick bifall på vår motion om att kräva utdrag ur...

  0
 • Rapport från Kommunstyrelsen 2018-05-08

  9. Kommunövergripande befolkningsprognos 2018. Enligt en ny prognos så väntas folkmängden i Vellinge kommun öka från 35 790 (2017)...

  0
 • Rapport från kommunstyrelsen 2018-01-30

  Sverigedemokraterna reserverade sig emot att Vellinge kommuns bevakningstjänster kommer minska i omfattning vid införandet av trygghetsvärdar. Att införa trygghetsvärdar...

  0
 • Rapport från kommunstyrelsen 2017-11-21

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att aktualisera ”Vellinge översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050”. Sverigedemokraterna yrkade på att Kommunstyrelsen ska...

  0
 • Rapport från kommunstyrelsen 27/2-2017

  Sverigedemokraterna yrkade avslag på ärende ”12. Avtal om ideburén samverkan” som är ett integrations och flyktingprojekt mellan Vellinge Kommun,...

  0