Kommunstyrelsen | Sverigedemokraterna i Vellinge

Kommunstyrelsen

 • Rapport från kommunstyrelsen 2017-11-21

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att aktualisera ”Vellinge översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050”. Sverigedemokraterna yrkade på att Kommunstyrelsen ska...

  0
 • Rapport från kommunstyrelsen 27/2-2017

  Sverigedemokraterna yrkade avslag på ärende ”12. Avtal om ideburén samverkan” som är ett integrations och flyktingprojekt mellan Vellinge Kommun,...

  0
 • Rapport från kommunstyrelsen 31/1-2017

  Sverigedemokraterna yrkade avslag på ärende ”12. Ansökan om förlängd nätkoncession av E.ON Elnät Sverige AB för 130 kV markkabel...

  0
 • Rapport från kommunstyrelsen 6/12 2016

  Sverigedemokraterna yrkade att ändra delar av den föreslagna budgeten för Kommunstyrelsen 2017. Vårt yrkande bygger på att ta bort...

  0
 • Rapport från kommunstyrelsen 8/11 2016

  9  Svar på remiss – Åldersbedömning tidigare i asylprocessen. Vellinge kommun har fått möjlighet att yttra sig till Justitiedepartementet...

  0