Nämnden för gemensam medborgarservice | Sverigedemokraterna i Vellinge

Nämnden för gemensam medborgarservice

  • 5 miljoner utan upphandling

    Nyheter från nämndsammanträde den 11/12-2018, (Nämnden för Gemensam Medborgarservice) (NGM) Sverigedemokraterna är det parti som i många år försökt påkalla uppmärksamhet...

    0