Den samlade oppositionen i Vellinge vill banta kanalprojektet och kräver bättre möjligheter att påverka | Sverigedemokraterna i Vellinge

Den samlade oppositionen i Vellinge vill banta kanalprojektet och kräver bättre möjligheter att påverka

Den politiska Styrgruppen för Kanalprojektet i Höllviken fungerar inte. Oppositionen som sitter i styrgruppen får inte all information och kan inte påverka prioritering av verksamheter och aktiviteter i projektet. Kostnadsredovisningar och kalkyler saknas eller är inte tillgängliga. Flera partier är inte representerade i styrgruppen.

Därför föreslår en enad opposition i Vellinge kommunfullmäktige ett omtag. En ny politisk styrgrupp tillsätts där samtliga partier i fullmäktige blir representerade.

Styrgruppens uppdrag ska vara att ansvara för prioriteringar i projektet, som är av övergripande karaktär, här ingår då även att få ta del av kostnadsberäkningar. Alla möten i framtiden ska protokollföras. Deltagare i styrgruppen ska ha möjlighet att få ha avvikande åsikter noterade i protokoll.

Henrik Thorsell (L) Björn Axtelius (S) Mats Carlström (SD) Peter Jonsson (NL) Angela Everbäck (MP)

Pressmeddelande 2016-07-31