EU politisk information i Ängelholm den 22 mars | Sverigedemokraterna i Vellinge

EU politisk information i Ängelholm den 22 mars

Lördagen den 22 mars var vice ordf. Mats Carlström och sekreterare Tommy Nilsson i Ängelholm för att ta del av EU politisk information.

Bengt Malmberg informerade om säkerhetsarbetet inom SD och hur vi ska göra för att arbeta säkert i valrörelsen

Säkerhetschef Bengt Malmberg informerade om säkerhetsarbetet inom SD och hur vi ska göra för att arbeta säkert i valrörelsen

Matthew Bonnor berättade om SDs arbete i Region Skåne

Politiske sekreteraren Matthew Bonnor informerade om vad Sverigedemokraterna satsar på i valet för alla skåningar

 

Paula Bieler redogjorde för arbetet i Riksdagen

Paula Bieler, som är blivande Riksdagsman, talade om sin roll inom den svenska politiken

Peter Lundgren och Kristina Winberg talade om det kommande EU valet och Sverigedemokraternas EU politik

Peter Lundgren och Kristina Winberg, toppkandidaterna i EU valet, talade om det kommande
EU valet och Sverigedemokraternas EU politik