Makten, media & mörkläggningen – Om Sveriges intellektuella kris inför ett historiskt val | Sverigedemokraterna i Vellinge

Makten, media & mörkläggningen – Om Sveriges intellektuella kris inför ett historiskt val

”Vi lever i en spännande tid nu inför det kanske mest avgörande valet i modern tid. Ska Sverigedemokraterna få sitt ordentliga genombrott och bli vågmästare i Sveriges riksdag? Utgångsläget inför valet ser onekligen väldigt bra ut för partiet och sannolikt kommer man att kunna rita om den politiska kartan i Sverige och få omkring 6-7% av rösterna.

Givetvis är de etablerade partierna och de lögnaktiga makthavarna inom den dominerande massmedian i Sverige livrädda för vad som ska hända när de av SD tvingas konfronteras med sanningen i ödesfrågor. Varför tror ni SVT stänger ute SD från slutdebatten? Om nu SD är så inkompetenta och extrema som man försöker påvisa varför inte låta dem delta i debatten och exponera dem där? Sanningen är att de etablerade politikerna är livrädda för sanningen i ödesfrågor i vilka de stått nakna i en öppen debatt i direktsänd tv inför hela svenska folket.

Vad tror ni att svenskarna tyckt om Jimmy Åkesson i direktsänd tv hade exponerat det mångkulturella misslyckandets katastrofala ekonomiska konsekvenser, det mångkulturella våldet mot svenska barn och ungdomar på skolor och i det offentliga rummet (vilket saknar erkännande i det offentliga samtalet), hur den demografiska utvecklingen i landet med stormsteg går mot en muslimsk majoritet, hur Sovjetkommunisternas massmord (Förintelse) av 60 miljoner människor utraderats från den officiella historieskrivningen och därför saknas i det svenska folkets medvetande? Ja, vad tror du Svensson där hemma i fåtöljen hade tänkt?

Och inte heller saknas det politiska skandaler där både ledande socialdemokrater och moderater varit i huvudroller. Ta exempelvis mörkläggningen kring förlisningen av M/S Estonia som av allt att döma var ett massmord på svenskar och ester i form av ett sprängattentat sannolikt genomfört av främmande makt av någon anledning som inte tål offentlighetens ljus. Flertalet fartygsexperter har fördömt den svenska haverikommissionens officiella förklaring kring ”olyckan”. Det togs beslut om att täcka över fartyget och förbjuda dykningarna för att dölja sanningen bakom förlisningen. Varför ska vi känna förtroende för politiker som döljer sanningen för sina medborgare när de känner sina politiska positioner hotade istället för att stå upp för sanningen under svåra omständigheter?

Det senaste utpekandet av könskvoteringsförespråkaren Sven-Otto Littorin som sexköpare ter ju sig faktiskt som en förhållandevis lindrig företeelse i jämförelse med det äckel svenska folket måste ha känt inför det utpekande som gjordes av prostituerade 2007 där bland annat Lennart Geijer, Olof Johansson, Olof Palme & Torbjörn Fälldin pekades ut som sexköpare av minderåriga (dåvarande 14 åriga flickor). Vad är det egentligen som talar för att dessa kvinnors berättelser skulle vara mindre trovärdiga än den 30 åriga kvinna som pekar ut Littorin i Aftonbladet?

Om utpekandena är riktiga har vi haft pedofiler i vårt lands högsta politiska ledning!

Ja, vad fan tänker nu Svensson där hemma i fåtöljen?? Han borde ju i alla fall kunna konstatera att vi lever i en smått galen tid! Den kommunistinfiltrerade etablissemangsmedian har i princip fört ett destruktivt informationskrig och kulturkrig mot svenska folket genom tv, radio och tidningar allt sedan den destruktiva 68-rörelsen intog sina positioner inom massmedia.

Om inte SD kommer in i riksdagen, får inflytande och kan bidra till en radikal förändring av politiken kommer vi svenskar att inom 20 år vara en minoritet i vårt eget land och vi kommer att ha en muslimsk majoritet i stora delar av landet. Detta är inte någon pessimistisk demografisk prognos utan en fullt realistisk.

Är det någon som tror att denna utveckling är det svenska folkets demokratiska vilja?

Men det är dit vi är på väg, i ” demokratins namn”!

Det är alltså hög tid att vi svenskar vaknar upp och tar tillbaka vårt land, innan det är för sent. I detta arbete kanske Sverigedemokraterna är vårt sista hopp. Partiet har i alla fall en mycket viktig roll att spela i att exponera de korrumperade makthavarna och att komma med konkreta förslag för att vända den destruktiva utvecklingen. Sverigedemokraterna har också ett stort moraliskt ansvar att stå upp för sanningen i ödesfrågor och på så vis ge upprättelse till alla svenskar som farit illa under det senaste galna politiska kvartsseklet.

Det handlar inte längre om att bevara Sverige svenskt utan istället om att göra Sverige svenskt igen. Vi måste återskapa de svenska värden som marxisterna slagit sönder såsom familjen, fosterlandet, den kristna värdegrunden, rättsstaten, yttrandefriheten och folkgemenskapen.

Ung som gammal, fattig som rik tillsammans kan vi faktiskt göra det om vi alla reser oss upp för vårt älskade Sverige och för de värderingar vi tror på.”

Helge Johnsson

0 Kommentarer

Kommentera