Motion nr 10 – Motion om utökad idrottsundervisning | Sverigedemokraterna i Vellinge

Motion nr 10 – Motion om utökad idrottsundervisning

I ett allt mer stillasittande samhälle är det viktigt att skolan kan fungera som en garant för att barn och ungdomar får den fysiska exercis de behöver. I en studie där över 200 skolbarn i Malmö deltog, visade det sig att skillnaderna är signifikanta mellan barnen som fick utökad undervisning i idrott och hälsa och de barn som bara hade ordinär undervisning. Därför förespråkar Sverigedemokraterna att idrottsundervisningen kraftigt utökas i Vellinge kommuns grundskolor.

Till stöd för förslaget har vi bland annat resultatet från Bunkefloprojektet som visar att om barn/ungdomar får röra på̊ sig en timme per dag så påverkar det deras studieresultat positivt, inte minst för unga pojkar som ligger efter i dagens skola.

Andra positiva bieffekter är att koncentrationen, inlärningsförmågan, självförtroendet och den sociala förmågan ökar. Dessutom är det ett led i att bekämpa den ökande barnfetman.

Vellinge kommunfullmäktige föreslås därför besluta:

att utöka idrottsundervisningen för grundskoleelever i Vellinge kommuns grundskolor så att de får fysisk aktivitet minst en timme varje dag.

För Sverigedemokraterna i Vellinge kommun den 22 juli 2013

Karl-Johan Persson (SD)

Gruppledare för Sverigedemokraterna

Ledamot i kommunfullmäktige

Vellinge kommun

0 Kommentarer

Kommentera