Nämnder | Sverigedemokraterna i Vellinge

Nämnder

SDs representation i nämnder i Vellinge

Kommunstyrelsen

 • Karl-Johan Persson (ledamot)
 • Pierre Carlström (ledamot)
 • Jan Lexryd (ersättare)

Myndighetsservicenämnden

 • Kristian Svensson (ledamot)
 • Carolle Papp (ersättare)

Omsorgsnämnden

 • Lena Henrikson (ledamot)
 • Kristina Hansson (ersättare)

Utbildningsnämnden

 • Jerry Bjelk (ledamot)
 • Kristina Hansson (ersättare)

Valnämnden

 • Lisbeth Kvist Hallgren (ledamot)
 • Per-Eriks Hennings (ersättare)

Tekniska nämnden

 • Deniz Eryilmaz (ledamot)
 • Mats Carlström (ersättare)