Nämnder | Sverigedemokraterna i Vellinge

Nämnder

SDs representation i nämnder i Vellinge

Kommunstyrelsen

 • Karl-Johan Persson (ledamot)
 • Pierre Carlström (ersättare)

Miljö- och byggnadsnämnden

 • Kristian Svensson (2 vice ordförande)
 • Carolle Papp (ersättare)

Nämnden för gemensam medborgarservice

 • Deniz Eryilmaz (ledamot)
 • Mats Carlström (ersättare)

Omsorgsnämnden

 • Tommy Nilsson (2 vice ordförande)
 • Kristina Hansson (ersättare)

Utbildningsnämnden

 • Nils Schönbeck (ledamot)
 • Jenny Persson (ersättare)

Valnämnden

 • Lisbeth Kvist Hallgren (ledamot)
 • Nils Schönbeck (ersättare)