Sverigedemokraterna i Vellinge | Sverigedemokraterna i Vellinge | Sida 4

Sverigedemokraterna Vellinge

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Vellinge

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kristian Svensson

Ordförande

SMS/Tel: 0705-30 02 44

Sverigedemokraterna Vellinge
Box 80
235 22 Vellinge

Skicka e-post till oss

Karl-Johan Persson

Pressansvarig och gruppledare i KF

SMS/Tel: 0706-04 46 60

 • Styrelsen i SD Vellinge tvekade inte att sponsra med en dörr

  Av den 1 november, 2017
  0

  Skjutne vaktmästaren är besviken på Malmö stad och Vellinge kommun

  Miljö- och byggnadsnämnden i Vellinge kommun sa nej till att handikappanpassa badrummet åt vaktmästaren som sitter i rullstol efter skjutningen i Pildammsparken i Malmö.

  Nu har två hantverkare fixat alltsammans, alldeles gratis. Golvläggaren Mathias Gustafsson och snickaren Tobias Olsson lade tillsammans mer än 20 arbetstimmar för att riva ut badkaret, sätta in ett nytt rullstolsanpassat handfat och bredda toalettdörren. De är de verkliga hjältarna.

  Sverigedemokraterna i Vellinge anser i detta fall att samhället har misslyckats kapitalt. Malmö kommun har fallerat i sina åtagande mot en medborgare och vi är mycket kritiska både mot Vellinge kommun och Malmö stad för att vaktmästaren inte har fått hjälp att handikappanpassa sin bostad. SD Vellinge blev tillfrågade om vi kunde tänka oss att sponsra en del av ombyggnaden och styrelsen tvekade inte när de fick möjligheten att vara med och bidra till en snabb lösning.

  Dörren som SD Vellinge sponsrade med. Fr v Karl-Johan Persson (gruppledare) och Mats Carlström (ordförande). Foto: Tommy Nilsson

 • Medlemsmöte den 22 oktober

  Av den 22 oktober, 2017
  0

  Söndagen den 22 oktober arrangerade aktivitetsgruppen i SD Vellinge ett medlemsmöte i Café Nyfiket i Kommunhuset. Vi hade följande punkter på dagordningen:

  • – Vårt parti idag (Tommy Nilsson)
  • – SD:s lokala politik i Vellinge kommun (Karl-Johan Persson)
  • – Hur hitta SD:s rikspolitik och preliminära fokusfrågor i valrörelsen (Hans Erixon)

  De 23 närvarande medlemmarna deltog mycket aktivt och ställde många frågor till föreläsarna. Efteråt bjöds vi på utsökta hemlagade smörgåstårtor och kakor.

  Fr v Karl-Johan Persson (gruppledare i SD Vellinge) och Hans Erixon (Aktivitetsgruppen). Foto: Tommy Nilsson

 • Rapport från Miljö- och byggnadsnämnden 2017-10-05

  Av kristiansvensson den 8 oktober, 2017
  0

  Pkt. 11 Sverigedemokraterna i Vellinge yrkade på en ändring under rubriken ”synpunkter”. Nuvarande föreslagen text stryks och ersätts med:

  Miljö- och byggnadsavdelningen ställer sig negativ till den nya detaljplanen.

  • Vellinge kommun avser att expandera med 500-600 bostäder på fastigheten Eskilstorp 2:26. Fordonstrafiken från dessa fastigheter kommer högst troligt att söka sig ut på motorvägen genom det aktuella området. Cirkulationsplatsen bör därför ges ett körfällt som direkt leder ut på motorvägen utan väjningsplikt. Även trafik från motorvägen bör om möjligt ges ett körfält till höger utan väjningsplikt.
  • Den rådande trafiksituationen på motorvägen bör lösas innan detaljplanen antas.
  • En helhetsbild av hur gång och cykeltrafik från Hököpinge till skolor skall hanteras bör presenteras innan detaljplanen antas.
  • Lämpligen bör trafiken ledas in via Kompanigatan för att möjliggöra en ”värdig entrégata” och som leder direkt in till centrum på företagens framsida istället för som nu föreslagits på baksidan av industrifastigheter.

  Vårt yrkande fick inget bifall. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

   

  Pkt. 15 Sverigedemokraterna i Vellinge yrkade i första hand på återremiss och andra hand på bifall till ansökan ”Bostadsanpassningsbidrag på fastigheten Höllviken 6:13 i Höllviken”

  Sverigedemokraterna i Vellinge anser i detta fall att samhället har misslyckats i sina åtaganden. Malmö kommun har misslyckats i sina åtagande mot sin invånare. Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar i första hand på återremiss då vi anser att Vellinge kommun skall kontakta Malmö kommun för att i första hand hitta en lösning i frågan som den drabbade känner sig bekväm med. I andra hand yrkar vi på bifall till bostadsanpassningsbidraget för att ge offret ett så värdigt boende som möjligt när Malmö kommun sviker.

  Våra yrkanden fick inget bifall. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

   

  Pkt. 17 ”Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad samt rivningslov för befintliga byggnader på fastigheten Höllviken 4:49 – Ljungvägen 15A”

  Sverigedemokraterna i Vellinge anser i detta fall att sunt förnuft bör råda. Garaget har varit uppfört då detaljplanen antogs 1983-01-27. Marken används idag uppenbart inte som grönområde utan som väg. Högst troligt kommer marken inte att tjäna det syfte som det en gång var tänkt, nämligen att stänga av gatan för trafik. Skulle man mot förmodan vilja stänga gatan för trafik någon gång i framtiden så kan detta låta sig göras ändå.

  Vårt yrkande fick inget bifall. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

   

  Kristian Svensson

  2:e vice ordförande

   

 • Rapport från kommunfullmäktige 20/9 2017

  Av sdvellinge den 21 september, 2017
  0

  7, 8. Exploateringsavtal samt detaljplan avseende Hököpinge 68:8 och 68:5 m fl

  Sverigedemokraterna yrkade avslag på båda punkterna.

  Att exploatera åkermark av högsta kvalité är inte hållbart och hotar områdets natur och kulturmiljö. Det är sorgligt att boende i det aktuella området blir av med den attraktiva karaktären som åkermarken ger.

  För Sverigedemokraterna är det ingen önskvärd utveckling att befolkningen ökar samtidigt som jordbruksmarken och skördarna minskar. Avslutningsvis tycker vi det är beklagligt att kyrkan inte tar ett större ansvar utan väljer att sälja jordbruksmark för exploatering.

  SD var enda parti att motsätta sig förslagen.

   

  10. Revidering av allmänna föreskrifter.

  Kvällens stora debattämne var naturligtvis ”lokalt förbud mot tiggeri i Vellinge kommun på utvalda platser” och följdes av en intressant debatt.

  Redan 2015 tog Sverigedemokraterna upp frågan i kommunfullmäktige om ett lokalt tiggeriförbud som då inte var möjligt enligt kommunstyrelsens ordförande men glädjande så har vi nu fått M och L med oss i frågan – åtminstone i Vellinge kommun.

  Anmärkningsvärt är hur S, MP och Nya listan kan stå och försvara tiggeriet trots otaliga fall och rapporter om organiserad brottslighet, människohandel, prostitution etc.

 • Valresultat i församlingsvalen i Vellinge kommun

  Av den 17 september, 2017
  0

  Definitivt valresultat i Vellinge kommun

  Höllviken (25 mandat)

  Kristdemokraterna               7,48 %           2 mandat       81 röster

  Kyrklig Samverkan             75,53 %        19 mandat     818 röster

  Sverigedemokraterna        16,99 %           4 mandat     184 röster

   

  Skanör-Falsterbo (19 mandat)

  Kyrklig allians                     24,13 %         5 mandat      214 röster

  Kyrkans Väl                        21,42 %         4 mandat      190 röster

  Vår Kyrka                           54,45 %       10 mandat       483 röster

   

  Vellinge-Månstorp (25 mandat)

  Kyrkans Väl                        77,48 %        19 mandat      704 röster

  Sverigedemokraterna         22,52 %          6 mandat      205 röster