Sverigedemokraterna i Vellinge | Sverigedemokraterna i Vellinge | Sida 5

Sverigedemokraterna Vellinge

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Vellinge

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Mats_Carlström

Mats Carlström

Ordförande

SMS/Tel: 0704-71 10 00

Sverigedemokraterna Vellinge
Box 80
235 22 Vellinge

Skicka e-post till oss

Karl-Johan Persson

Pressansvarig och gruppledare i KF

SMS/Tel: 0706-04 46 60

 • Rapport från Miljö- och Byggnadsnämnden 2016-12-15

  Av kristiansvensson den 17 december, 2016
  0

   

  Punkt 8 Ändringsyrkande från Sverigedemokraterna Budget 2017, plan för 2018-2019.

  Efter att kommunfullmäktige 2016-12-07 fastställt budgeten för 2017 hade MBN att ta ställning till den för nämnden föreslagna budgeten. Tyvärr fanns det inte mycket siffror att hämta i det material som vi fick att granska innan mötet. Mestadels vackra ord presenterades. I linje med Sverigedemokraternas budgetreservation för kommunen i sin helhet valde vi därför att fortsätta lyfta fram och försöka driva vår politik.

  Ingen av de andra partierna yrkade på bifall till vårt ändringsyrkande.

  Sammanfattning:

  • Kommunen skall utveckla samarbetet med angränsande kommuner och kommunens ideella föreningar för att utvärdera behovet av en 25% tjänst som ekolog.
  • Påbörja arbetet med att återställa Gessiebäcken.
  • Rubriken ”integrationverksamhet” med dess text stryks i sin helhet då vi förespråkar assimilation samt anser att Vellinge kommun inte kan ta emot flyktingar då det saknas både bostäder och arbete samt ställer grupper mot varandra.
  • För att långsiktigt kunna bevara kommunens naturvärde, bibehålla den attraktiva boendemiljön, som uppskattas av såväl invånare som besökare samt upprätthålla kvalitén på arbetet i nämnden vill Sverigedemokraterna i Vellinge sänka befolkningstillväxtmålet från 1% till 0,25%

   

   

  Punkt 21 på dagordningen behandlade bygglov för fastigheten Ingelstad 6:94.

  Sverigedemokraterna i Vellinge yrkade i första hand på återremiss och i andra hand på avslag.

  Ingen av de andra partierna yrkade på bifall till våra yrkanden.

  Med en positiv befolkningstillväxt, liten som stor, och ett attraktivt läge är det viktigt att tänka långsiktigt. Sverigedemokraterna anser att parkeringslösningen är otillfredsställande. Detta då, i princip all icke bebyggd mark på fastigheten avsätts för parkeringar. Frågan om garage i källarplan är inte utredd och kostnad för detta alternativ är inte framtagna. Vi anser att frågan om stadsmiljön och gröna ytor är av stor vikt för invånarna.

  Vi Sverigedemokrater anser inte att den nuvarande lösningen är optimal för såväl invånare som för kommande generationer, utan anser det som desperat att försöka trycka in en stor parkeringsplats på en innergård som normalt är tänkt som en lugn oas för de boende. Då den föreslagna bygglovsansökan innebär balkonger över prickad mark, för stora frontespiser och otillräckligt antal parkeringsplatser kan vi inte annat än att anse att fastigheten blir överexploaterad med nuvarande förslag.

   

  Vill samtidigt passa på att önska Er en riktigt God Jul & Gott Nytt år

  Kristian Svensson

  2:e vice ordförande i MBN & ledamot i kommunfullmäktige

   

 • Glöggmingel

  Av Tommy Nilsson den 11 december, 2016
  0

  Söndagen den 11 december hade SD Vellinge bjudit in alla sina medlemmar till Glöggmingel i Kommunhuset. Drygt 30 medlemmar hörsammade kallelsen och fick njuta av glögg, pepparkakor och underhållning i form av julmusik på dragspel med Ingemar Nilsson.

  Ett stort tack vill vi rikta till Aktivitetsgruppen som arrangerade tillställningen!

  Ingemar

  Glögg_1

  Glögg_2

  Glögg_3

  Glögg_4

 • Rapport från kommunfullmäktige 7/12 2016

  Av sdvellinge den 8 december, 2016
  0

  Sverigedemokraternas motion om att kommunens pensionärsföreningar kostnadsfritt ska kunna boka och använda kommunala lokaler utanför ordinarie skoltid blev återremitterad.
  Oppositionen ifrågasatte vilka kostnaderna skulle bli då det inte gick att se i det skriftliga svaret på motionen, vilket ledde till en votering om återremiss.
  Sverigedemokraterna driver frågan vidare nästa gång den kommer till kommunfullmäktige.

  Det blev även debatt om en annan motion från Sverigedemokraterna, Trygg i Vellinge, där vi vill att Vellinge kommun skapar förutsättningar för ideella krafter att motverka brott för att öka tryggheten. Kommunfullmäktige avslog motionen. På senare tid har det rapporterats om bla inbrottsvågen i Skanör där villaägare fått objudna gäster, bilinbrott vid Falsterbo golfklubb, Falsterbokanalen och Skanörs Ljungs naturreservat,
  Skolvandalisering med krossade rutor, inbrott och bränder, kvinna som blev brutal misshandel av maskerade utpressare i Falsterbo och främmande män som försökte dra in en flicka i en bil i Skanör.
  Sverigedemokraterna beklagar nonchalansen kring den otrygghet som råder i kommunen och arbetar vidare med att driva oppinion för ökad trygghet i Vellinge kommun.

  Sverigedemokraterna hade ändringsyrkande på en punkt där Moderaternas förslag är att 1300 månadsanställda ska få vars en engångspremie på 5000kr + arbetsgivaravgifter med en totalkostnad på 8,5 miljoner kronor.
  Sverigedemokraternas motförslag var att samma summa ska investeras i kommunens vattten & avloppsnät. Detta för att minska det det eftersatta underhållet av kommunens VA nät och samtidigt reducera det kraftiga vattenbortfallet på ca 28 %. Vi vill med detta förslag satsa på miljön och bidra till en långsiktig och ansvarsfull ekonomisk hållning.
  Förslaget ger också möjlighet att åtgärda ev brister i det kommunala dagvattensystemet.
  Vårt förslag avslogs.

  Gruppledare
  Karl-Johan Persson

 • Rapport från kommunstyrelsen 6/12 2016

  Av sdvellinge den 7 december, 2016
  0

  Sverigedemokraterna yrkade att ändra delar av den föreslagna budgeten för Kommunstyrelsen 2017.
  Vårt yrkande bygger på att ta bort särbehandling mot icke nyanlända till förmån för nyanlända och sk ensamkommande barn.
  Som ex vill nu samtliga partier, utom Sverigedemokraterna, att kommunen erbjuder främjande och stöd för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. De andra partierna vill även att Vellingebostäder ska köpa/hyra in fastigheter för att klara behovet av bostadsförsörjning åt nyanlända. Då Sverigedemokraterna tar starkt avstånd mot denna typ av särbehandling, reserverade vi oss mot beslutet.

  Sverigedemokraterna hade ändringsyrkande på ytterligare en punkt. Moderaternas förslag är att 1300 månadsanställda ska få vars en engångspremie på 5000kr + arbetsgivaravgifter med en totalkostnad på 8,5 miljoner kronor.
  Sverigedemokraternas motförslag var att samma summa ska investeras i kommunens vatten och avloppsnät. Detta dels för att gynna miljön då det finns många läckage i kommunens vattenledningar, men även för en långsiktig och ansvarsfull ekonomisk hållning. Motförslaget ger också möjlighet att åtgärda ev brister i det kommunala dagvattensystemet.

  Karl-Johan Persson
  Ledamot i kommunstyrelsen