Sverigedemokraterna i Vellinge | Sverigedemokraterna i Vellinge | Sida 52

Sverigedemokraterna Vellinge

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Vellinge

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kristian Svensson

Ordförande

SMS/Tel: 0705-30 02 44

Sverigedemokraterna Vellinge
Box 80
235 22 Vellinge

Skicka e-post till oss

Karl-Johan Persson

Pressansvarig och gruppledare i KF

SMS/Tel: 0706-04 46 60

 • Utdelning av SD information i Vellinge Kommun 2010

  Av Admin den 18 mars, 2010
  0
  0

  Hej !

  Vi behöver hjälp av alla medlemmar med att dela ut information om att SD Vellinge söker nya medlemmar och politiker. Kontakta Karl-Johan på tel 0706-04 46 60 och anmäl ditt intresse för att hjälpa till. Totalt skall ca 13 000 informationsblad delas ut i kommunen.

  Sidan 1 - Karl-Johan Persson

  Sidan 1 – Karl-Johan Persson

  Sidan 2 - Tommy Nilsson

  Sidan 2 – Tommy Nilsson

   

 • SD Vellinge bildas den 19 september 2009

  Av Admin den 24 september, 2009
  0
  0

  Vellingestyrelse 2009-09-19

  Sittande från höger: Karl-Johan Persson (ordförande) och Tony Nilsson (vice ordförande). Stående från höger: Pirjo Nilsson (ledamot), Tommy Nilsson (sekreterare) och Håkan Wikström (kassör). Foto: Per Klarberg

 • Sverigedemokraterna debatterade på torget i Vellinge den 2 augusti 2008

  Av Admin den 4 augusti, 2008
  0
  0

  – Vellinge har blivit en viktig symbol för en ansvarsfull invandringspolitik, men hur länge kommer de styrande moderaterna att kunna stå emot sina partikollegor i Stockholm?
  När Sverigedemokraternas partiordförande, Jimmie Åkesson, talade på partiets torgarrangemang i skånska Vellinge i lördags, var det denna fråga som han valde att ställa till de församlade Vellingeborna, och även till sig själv.

  Moderaterna har länge haft egen majoritet i Vellinge, och den linje man stått fast vid är att inte teckna avtal om mottagande av flyktingar. Det är ingen tvekan om att detta starkt bidragit till partiets enorma popularitet i kommunen: I valet 2006 fick man inte mindre än 67 procent av rösterna. Jimmie Åkesson fortsatte:
  – Man måste ha klart för sig att en borgerlig regering på många sätt är synonymt med en ansvarlös invandringspolitik. Moderaterna i Vellinge är i konflikt med sin egen partiledning.
  Han fortsatte med en rekapitulation av den svenska invandringspolitikens haveri:
  – För ett par år sedan antog riksdagen en tillfällig asyllag, en så kallad amnestilag. Faktum är att det fanns inga legitima skäl överhuvudtaget att bevilja dessa tusentals illegala invandrare uppehållstillstånd. Är det en vettig använding av de gemensamma resurserna? Jag tycker inte det, särskilt inte när det i världen finns 30-40 miljoner riktiga flyktingar.

  Han tog även upp att många kommuner förr eller senare kommer att tvingas ta emot flyktingar, antingen invånarna vill detta eller inte.
  – Man kommer inte att ta någon hänsyn till att en kommun, till exempel Vellinge, blomstrar, tyvärr är det så att även Vellinge kommer att pressas att ta del av den statliga massinvandringspolitiken, och man kommer att pressas alldeles oberoende av om regeringen är röd eller blå. Vellinge och de få kommuner som finns kvar som inte vill ta del av den statliga invandringspolitken, de har i allra högsta grad visat prov på ansvar och engagemang, när man vägrar acceptera statens vettlösa politik.

  När Jimmie Åkesson hade talat, var det dags för den andra delen av arrangemanget. Sverigedemokraterna hade utmanat Maria Ferm, ordförande för miljöpartiets ungdomsförbund Grön Ungdom, på debatt. Maria Ferm är även medlem i lobbyorganisationen ”Vellingebor för flyktingar”. Denna är kopplad till framför allt folkpartiet, vänsterpartiet, och miljöpartiet. Maria Ferms debattmotståndare var Erik Almqvist, ordförande för Sverigedemokraternas ungdomsförbund.

  Först lät debattledaren Joakim Henriksson de båda debattörerna hålla var sitt inledningsanförande. Maria Ferm började med att säga att det finns Vellingebor som säger ”vi vill ha en förändring”. Hon fortsatte:
  – Vi vill ha en kommun där respekt för mänskliga rättigheter är normen. Det är väl inte mycket att begära att en Sveriges rikaste kommuner bör sträcka ut handen.
  Publiken fick inte veta på vilket sätt hon ansåg att Vellinge kommun bryter mot de mänskliga rättigheterna, utan lämnades undrande. Nu var det dags för Erik Almqvist att inledningstala:

  – Vi tycker att det är beklagligt att det har saknats en dialog, det mest centrala med en demokrati är dialogen. Vi har bara hört det ena perspektivet, man har målat upp en situation där det enda sättet att hjälpa människor som flyr krig och och förtryck, är att ta dem till Sverige.
  Maria Ferm hade tidigare talat om segregation, som hon ansåg att Vellinge led av. Erik Almqvist ville ifrågasätta Ferms segregationsbegrepp, och menade att en gemensam identitet är en förutsättning för ett tryggt samhälle.

  Efter en stund började man diskutera kostnader. Maria Ferm sade ”Vellinge borde ha råd med det här”, men ändrade sig snart, och sade istället:
  – Tvärtom, så är det så att det här inte skulle innebär någon kostnad för Vellinge överhuvudtagat, tvärtemot så är det ju så att flera kommuner går med vinst med sin flyktingmottagning.
  Erik Almqvist kontrade:
  – Är det så att människor i Vellinge upplever att de bor i en problemkommun, och att de inte vill något hellre än att flytta till Malmö?
  Detta lockade många skratt från de församlade Vellingeborna.
  – Det är sorgligt om det finns människor som har en ogrundad rädsla för att åka till Malmö, fortsatte Ferm.
  På detta svarade Erik Almqvist att det är en rädsla som på många sätt är befogad, något som Maria Ferm uppenbarligen inte förstått.

  Sedan gick man över till att diskutera den framtida arbetsmarknaden. Ferm nämnde en rapport från AMS, som säger att om tio till femton år så kommer det att råda en stor brist på arbetskraft i Sverige. Hon drog slutsatsen att det kommer att krävas en stor invandring på grund av detta. Erik Almqvist svarade med att berätta att Sverige har en sysselsättningsgrad på 67 procent.
  Mot slutet blev debatten väldigt känslosam. Maria Ferm övergick till att argumentera för ett lyftande av alla kostnadstak för invandringspolitiken överhuvudtaget.
  – Om människor behöver komma hit för att söka skydd undan krig och tortyr, så ska de få komma hit oavsett kostnad!
  Många i publiken var chockade, men Erik Almqvist lät sig inte tystas av den extrema vändning debatten tagit, utan fortsatte att tålmodigt förklara att det är väldigt egoistiskt att inte hjälpa människor på det sätt som gör mest nytta.

  Debattledaren Joakim Henriksson valde nu att styra upp debatten genom att fråga Maria Ferm om det inte skulle vara frivilligt för kommuner att ta emot flyktingar. Ferm svarade att hon tyckte det borde vara så även i fortsättningen.
  Erik Almqvist höll med henne, och fortsatte sedan med att redogöra för en rapport från SKL, Sveriges kommuner och landsting, som säger att kommunerna kompenseras för endast 22 procent av kostnaderna för flyktingmottagning. Han fortsatte:
  – Jag måste ifrågasätta vad man man gör i politiken om man inte förstår att politik handlar om att prioritera. Om man inte får diskutera invandringens kostnader så är det ett direkt svenskfientligt yttrande. Varför får kommuner överhuvudtaget stöd för att ta emot flyktingar, om inte för att det skulle kosta?

  Torgmötet avslutades med frågor från publiken, men då hade Maria Ferm valt att lämna Stortorget i Vellinge, och åka hem till den kommun där hon bor: Malmö. Vellingebornas frågor till organisationen ”Vellingebor för flyktingar” förblev obesvarade.

  Jimmie 2
  Jimmie Åkesson talar

  Erik och Maria
  Erik Almqvist och Maria Ferm debatterar

  Kommuninnevånare
  Många Vellingebor lyssnade

  Erik
  Torgmötet avslutades med frågor från publiken, men då hade Maria Ferm valt att lämna Stortorget i Vellinge, och åka hem till den kommun där hon bor: Malmö. Vellingebornas frågor till organisationen ”Vellingebor för flyktingar” förblev obesvarade.