Sverigedemokraterna i Vellinge | Sverigedemokraterna i Vellinge | Sida 6

Sverigedemokraterna Vellinge

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Vellinge

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kristian Svensson

Ordförande

SMS/Tel: 0705-30 02 44

Sverigedemokraterna Vellinge
Box 80
235 22 Vellinge

Skicka e-post till oss

Karl-Johan Persson

Pressansvarig och gruppledare i KF

SMS/Tel: 0706-04 46 60

 • Torgträff i Skanör

  Av den 17 juni, 2017
  0

  Lördagen den 17 juni höll SD Vellinge torgträff i Skanör. Vi var sex Sverigedemokrater och två Ungsvenskar som mötte kommuninnevånarna i fint och soligt väder. Precis som föregående torgmöten under sommaren så fick vi mycket positiv feedback från de vi talade med. Vi delade ut de nya foldrarna ”Vårdpartiet” och ”Dags för förändring” samt pennor och SD-knappar.

  Fr v Hans Erixon, Karl-Johan Persson (gruppledare), Lisbeth Kvist Hallgren (kassör), Per-Erik Hennings (styrelseledamot) och Kristina Hansson (styrelseledamot). Alla foto: Tommy Nilsson

  Emelie Karlsson och Emil Bengtsson delade ut Ungsvenskarnas foldrar

  Lisbeth Kvist Hallgren delar ut SD Kvinnors folder ”Dags för förändring”

 • Rapport från Miljö- och byggnadsnämnden 2017-06-15.

  Av kristiansvensson den 15 juni, 2017
  0

  Ändringsyrkande från Sverigedemokraterna pkt 9 ” Eskilstorp 2:26 mfl vid södra Åkarps Kyrkoväg”.

  Sverigedemokraterna i Vellinge yrkade på en ändring i remissyttrandet. Punkterna nedan yrkades istället för Miljö- och byggnadsavdelningens förslag till tjänsteskrivelse som sitt yttrande till Vellinge kommuns tillväxtavdelning.

  • Nuvarande förslag ger inte anledning nog att för att för all framtid förstöra jordbruksmark klass 10.
  • De nuvarande infrastrukturella lösningarna i området bedöms inte tillåta den mängd trafik som utbyggnaden kommer att leda till.
  • Hanteringen av dagvattnet anses inte vara tillfredsställande.
  • Vägunderhållet i området bör vara enskilt för att inte belasta kommunens ekonomi mer än nödvändigt och skapa närdemokrati och engagemang i området.

  Tyvärr fick vi inget gensvar från något annat parti. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

   

  Ändringsyrkande från Sverigedemokraterna pkt 10 ” Hököpinge 68:8 m.fl.”.

  Sverigedemokraterna i Vellinge yrkade på en ändring i remissyttrandet. Punkterna nedan yrkades istället för Miljö- och byggnadsavdelningens förslag till tjänsteskrivelse som sitt yttrande till Vellinge kommuns tillväxtavdelning.

  • Nuvarande förslag ger inte anledning nog att för att för all framtid förstöra jordbruksmark klass 10.
  • De nuvarande infrastrukturella lösningarna i området bedöms inte tillåta den mängd trafik som utbyggnaden kommer att leda till.
  • Hanteringen av dagvattnet anses inte vara tillfredsställande.
  • Vägunderhållet i området bör vara enskilt för att inte belasta kommunens ekonomi mer än nödvändigt och skapa närdemokrati och engagemang i området.
  • Hököpinges unika karaktär med åkrar blandat med bebyggelse kommer att försvinna för alltid och därmed inte bevaras till framtida generationer, vilket vore beklagligt.

  Tyvärr fick vi inget gensvar från något annat parti. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

   

  Ändringsyrkande från Sverigedemokraterna pkt 11 ” Höllviken 8:42”.

  Sverigedemokraterna i Vellinge yrkade på en ändring i remissyttrandet. Punkterna nedan yrkades istället för Miljö- och byggnadsavdelningens förslag till tjänsteskrivelse som sitt yttrande till Vellinge kommuns tillväxtavdelning.

  • Den redan beslutade utbyggnaden på näset, de nuvarande infrastrukturella lösningarna samt den rådande trafiksituation i området bedöms inte tillåta den mängd trafik som utbyggnaden kommer att leda till.
  • Hanteringen av dagvattnet anses inte vara tillfredsställande.
  • Parkeringslösningen är otillfredsställande.

  Tyvärr fick vi inget gensvar från något annat parti. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

   

  På pkt 19 ” Tidsbegränsat bygglov för Skanör 32:5 Mellangatan 47” yrkade Sverigedemokraterna på avslag.

  Sverigedemokraterna i Vellinge anser att da Aldo genom sitt tidigare tillfälliga bygglov haft tid att söka annan permanent lösning på fastigheten eller orten. Alternativt hitta en för grannarna tillfredställande lösning.

  Endast Sverigedemokraterna yrkade på avslag. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

   

  Med dessa ord vill jag passa på att önska Er alla en riktigt skön sommar då detta var det sista MBN-mötet innan sommaruppehållet.

   

  Hälsningar:

  Kristian Svensson

  2:e vice ordförande i Miljö & byggnadsnämnden.

   

   

 • Torgträff i Falsterbo

  Av den 10 juni, 2017
  0

  Lördagen den 10 juni höll SD Vellinge torgträff på Gamla Torg i Falsterbo. Fyra partifunktionärer hade samlats för att möta Falsterboborna. Vädret var perfekt och vi fick bra respons från lokalbefolkningen i Falsterbo. Det märktes att många kommuninnevånare är trötta på det nuvarande styret i kommunen.

  Fr v Per-Erik Hennings, Kristina Hansson och Karl-Johan Persson (gruppledare). Foto: Tommy Nilsson

 • Rapport från Miljö och Byggnadsnämnden 2017-05-11.

  Av kristiansvensson den 22 maj, 2017
  0

  Hej alla Sverigevänner. Värmen och solen har nu definitivt nått vårt vackra Sverige och Skåne. Härligt!

  Här kommer en något sen rapport från MBN mötet den 11/5 2017. Eftersom jag som ordinarie ledamot i MBN var bortrest trädde Carolle Papp in som ersättare. På vårt förmöte bestämdes att yrka avslag på punkterna 17, 18 och 19. Alla tre punkterna berörde utbyggnad och förtätning på Bruksparken i Hököpinge. (Hököpinge 55:104, 55:105 samt 55:106)

  Vi yrkade på avslag med motiveringen:

  ”Med en positiv befolkningstillväxt, liten som stor, och ett attraktivt läge är det viktigt att tänka långsiktigt. Sverigedemokraterna anser att parkeringslösningen är otillfredsställande. Frågan om garage i källarplan är inte utredd och kostnad för detta alternativ är inte framtagna. Vi anser att frågan om boendemiljön och gröna ytor är av stor vikt för invånarna.

  Det nuvarande förslaget kommer att förstöra de värden som Bruksparken idag representerar då de gröna ytorna kommer att försvinna. De intilliggande bostadsrättsföreningarnas synpunkter har inte beaktats. Kommunallagen anger att kommunens ansvar i första hand avser de befintliga invånarna och att kommunen normalt sett inte får vidta åtgärder som är till nackdel för de befintliga invånarna (2 kap. 1§). I plan och bygglagen (1kap. 1§) anges också att kommunen skall arbeta för en utveckling som är till fördel också för kommande generationer. Att vidta åtgärder som är till fördel för nuvarande generationer som (ännu) inte bor i kommunen faller således utanför kommunernas befogenhets- område, så länge det inte också är till fördel för de befintliga invånarna”.

  Carolle & Kristian

 • Rapport från kommunfullmäktige 19/4-2017

  Av sdvellinge den 21 april, 2017
  0

  Det blev en ärofylld kväll för Sverigedemokraterna då ett enhälligt kommunfullmäktige beslutade bifalla en motion, inlämnad av Sverigedemokraterna. Motionen är skriven av ledamoten Kristian Svensson och beslutet innebär att kommande gatunamn i Hököpinge ska vara inspirerade av den kände skulptören och författaren, Axel Ebbes verk.

   

  ”Axel Emil Ebbe, född 27 mars 1868 i Hököpinge i Skåne, död 28 september 1941 i Hököpinge, var en svensk skulptör och författare. Axel Ebbes föräldrar var storbönder och brukade Gränja gård i Hököpinge kyrkby, som hade funnits i släktens ägo sedan generationer tillbaka. Han studerade måleri för Fredrik Krebs och skulptur för norsk-danske skulptören Stephan Sinding. Han studerade även i Berlin, Wien, Paris och London. Ett av hans mest kända verk är Solrosen i Malmö Kungspark eller Famntaget i Smygehuk, för vilken Uma Thurmans mormor, Birgit Holmquist, påstås ha stått modell. Ebbe var även illustratör och diktare på bygdemål.

  Sverigedemokraterna i Vellinge anser att Axel Ebbes verk inte tillräckligt uppmärksammats i kommunen och utanför kommunen. Jan Troell har nyligen haft förvisning på filmen om Axel Ebbe för speciellt inbjudna. Inom kort kommer filmen att visas för allmänheten.

  Hans grav återfinns på Hököpinge kyrkogård och i Trelleborg finns en konsthall med ett antal av hans verk.

  Sverigedemokraterna i Vellinge är övertygade om att Axel Ebbe, hans hembygd och verk skulle kunna locka turister till regionen om hans verk fick den publicitet som de förtjänar. Att namnge gator i hans hembygd är en början på detta arbete.

  Exempel på gatunamn skulle kunna vara:

  Solrosens gata Den vises gata
  Famntagsvägen Leksaksvägen
  Sjöormsgränden Kyrkogrimsvägen
  Arbetets äras gata Snapphanegränd
  Den heliga lågans allé Axel Ebbes gata
  Mannen som bryter sig ur klippans väg Fåvitska jungfruns väg Mackleans allé

   

  Det var den andra gången denna mandatperiod som Sverigedemokraternas motion bifölls av Vellinge kommunfullmäktige.

   

  Gruppledare

  Karl-Johan Persson