Sverigedemokraterna i Vellinge | Sverigedemokraterna i Vellinge | Sida 6

Sverigedemokraterna Vellinge

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Vellinge

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kristian Svensson

Ordförande

SMS/Tel: 0705-30 02 44

Sverigedemokraterna Vellinge
Box 80
235 22 Vellinge

Skicka e-post till oss

Karl-Johan Persson

Pressansvarig och gruppledare i KF

SMS/Tel: 0706-04 46 60

 • Torgträff i Vellinge

  Av den 27 augusti, 2017
  0

  Lördagen den 26 augusti höll Sverigedemokraterna torgträff på Stortorget i Vellinge. Många kommuninnevånare besökte vårt tält. Två av dem visade intresse för att engagera sig politiskt. Den 17 september är det Kyrkoval och vi delade ut valsedlar till Församlingsvalen, Stiftsvalet och Kyrkomötet. I detta Kyrkovalet ställer SD Vellinge upp i församlingsvalen i Höllviken och Vellinge-Månstorp. Härmed uppmanar vi våra medlemmar att rösta i Kyrkovalet. Vi delade även ut foldrar, pennor och knappar till besökarna samt hade en del intressanta diskussioner med dem. Kommande torgträffar håller vi i Falsterbo den 2 september och Skanör den 9 september. Kom gärna dit och hämta valsedlar till Kyrkovalet samt träffa våra kyrkovalskandidater.

  Fr v Hans Erixon (styrelsesuppleant), Lisbeth Kvist Hallgren (kassör), Per Erik Hennings (styrelseledamot), Deniz Eryilmaz (KF ledamot) och Karl-Johan Persson (gruppledare). Foto: Tommy Nilsson

   

 • Medlemsmöte med grillning och föreläsning om Kina

  Av den 6 juli, 2017
  0

  Söndagen den 2 juli höll SD Vellinge medlemsmöte på Lindesgården i Vellinge. Ca 20 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Vi inledde medlemsmötet med korvgrillning och avslutade med en föreläsning om Kina, med Hans Erixon. Hans har bott och arbetat i Kina under ca 20 år, och har kunnat följa Kinas fantastiska utveckling från mitten av 90-talet och framåt. Föreläsningen var mycket uppskattad av medlemmarna. Vi fick även en person till att kandidera för SD Vellinge i kommunfullmäktigevalet 2018.

  Ca 20 medlemmar deltog på medlemsmötet. Alla foton: Tommy Nilsson

  Hans Erixon föreläste om Kina

 • Torgträff i Skanör

  Av den 17 juni, 2017
  0

  Lördagen den 17 juni höll SD Vellinge torgträff i Skanör. Vi var sex Sverigedemokrater och två Ungsvenskar som mötte kommuninnevånarna i fint och soligt väder. Precis som föregående torgmöten under sommaren så fick vi mycket positiv feedback från de vi talade med. Vi delade ut de nya foldrarna ”Vårdpartiet” och ”Dags för förändring” samt pennor och SD-knappar.

  Fr v Hans Erixon, Karl-Johan Persson (gruppledare), Lisbeth Kvist Hallgren (kassör), Per-Erik Hennings (styrelseledamot) och Kristina Hansson (styrelseledamot). Alla foto: Tommy Nilsson

  Emelie Karlsson och Emil Bengtsson delade ut Ungsvenskarnas foldrar

  Lisbeth Kvist Hallgren delar ut SD Kvinnors folder ”Dags för förändring”

 • Rapport från Miljö- och byggnadsnämnden 2017-06-15.

  Av kristiansvensson den 15 juni, 2017
  0

  Ändringsyrkande från Sverigedemokraterna pkt 9 ” Eskilstorp 2:26 mfl vid södra Åkarps Kyrkoväg”.

  Sverigedemokraterna i Vellinge yrkade på en ändring i remissyttrandet. Punkterna nedan yrkades istället för Miljö- och byggnadsavdelningens förslag till tjänsteskrivelse som sitt yttrande till Vellinge kommuns tillväxtavdelning.

  • Nuvarande förslag ger inte anledning nog att för att för all framtid förstöra jordbruksmark klass 10.
  • De nuvarande infrastrukturella lösningarna i området bedöms inte tillåta den mängd trafik som utbyggnaden kommer att leda till.
  • Hanteringen av dagvattnet anses inte vara tillfredsställande.
  • Vägunderhållet i området bör vara enskilt för att inte belasta kommunens ekonomi mer än nödvändigt och skapa närdemokrati och engagemang i området.

  Tyvärr fick vi inget gensvar från något annat parti. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

   

  Ändringsyrkande från Sverigedemokraterna pkt 10 ” Hököpinge 68:8 m.fl.”.

  Sverigedemokraterna i Vellinge yrkade på en ändring i remissyttrandet. Punkterna nedan yrkades istället för Miljö- och byggnadsavdelningens förslag till tjänsteskrivelse som sitt yttrande till Vellinge kommuns tillväxtavdelning.

  • Nuvarande förslag ger inte anledning nog att för att för all framtid förstöra jordbruksmark klass 10.
  • De nuvarande infrastrukturella lösningarna i området bedöms inte tillåta den mängd trafik som utbyggnaden kommer att leda till.
  • Hanteringen av dagvattnet anses inte vara tillfredsställande.
  • Vägunderhållet i området bör vara enskilt för att inte belasta kommunens ekonomi mer än nödvändigt och skapa närdemokrati och engagemang i området.
  • Hököpinges unika karaktär med åkrar blandat med bebyggelse kommer att försvinna för alltid och därmed inte bevaras till framtida generationer, vilket vore beklagligt.

  Tyvärr fick vi inget gensvar från något annat parti. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

   

  Ändringsyrkande från Sverigedemokraterna pkt 11 ” Höllviken 8:42”.

  Sverigedemokraterna i Vellinge yrkade på en ändring i remissyttrandet. Punkterna nedan yrkades istället för Miljö- och byggnadsavdelningens förslag till tjänsteskrivelse som sitt yttrande till Vellinge kommuns tillväxtavdelning.

  • Den redan beslutade utbyggnaden på näset, de nuvarande infrastrukturella lösningarna samt den rådande trafiksituation i området bedöms inte tillåta den mängd trafik som utbyggnaden kommer att leda till.
  • Hanteringen av dagvattnet anses inte vara tillfredsställande.
  • Parkeringslösningen är otillfredsställande.

  Tyvärr fick vi inget gensvar från något annat parti. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

   

  På pkt 19 ” Tidsbegränsat bygglov för Skanör 32:5 Mellangatan 47” yrkade Sverigedemokraterna på avslag.

  Sverigedemokraterna i Vellinge anser att da Aldo genom sitt tidigare tillfälliga bygglov haft tid att söka annan permanent lösning på fastigheten eller orten. Alternativt hitta en för grannarna tillfredställande lösning.

  Endast Sverigedemokraterna yrkade på avslag. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

   

  Med dessa ord vill jag passa på att önska Er alla en riktigt skön sommar då detta var det sista MBN-mötet innan sommaruppehållet.

   

  Hälsningar:

  Kristian Svensson

  2:e vice ordförande i Miljö & byggnadsnämnden.

   

   

 • Torgträff i Falsterbo

  Av den 10 juni, 2017
  0

  Lördagen den 10 juni höll SD Vellinge torgträff på Gamla Torg i Falsterbo. Fyra partifunktionärer hade samlats för att möta Falsterboborna. Vädret var perfekt och vi fick bra respons från lokalbefolkningen i Falsterbo. Det märktes att många kommuninnevånare är trötta på det nuvarande styret i kommunen.

  Fr v Per-Erik Hennings, Kristina Hansson och Karl-Johan Persson (gruppledare). Foto: Tommy Nilsson