Sverigedemokraterna i Vellinge | Sverigedemokraterna i Vellinge | Sida 6

Sverigedemokraterna Vellinge

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Vellinge

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Mats_Carlström

Mats Carlström

Ordförande

SMS/Tel: 0704-71 10 00

Sverigedemokraterna Vellinge
Box 80
235 22 Vellinge

Skicka e-post till oss

Karl-Johan Persson

Pressansvarig och gruppledare i KF

SMS/Tel: 0706-04 46 60

 • Rapport från kommunstyrelsen 31/1-2017

  Av sdvellinge den 2 februari, 2017
  0

  Sverigedemokraterna yrkade avslag på ärende ”12. Ansökan om förlängd nätkoncession av E.ON Elnät Sverige AB för 130 kV markkabel mellan Foteviken och Skanör”. Vi anser inte att ytterligare hänsyn behöver tas till framtida detaljplaner för ex Ljunghusen 12:6, Falsterbokanalen m fl som vi motsätter oss. Sverigedemokraterna förespråkar en mer återhållsam byggnadstakt än övriga partier.

  Avslagsyrkande blev det även på ”22. Antagande av Strukturplan för MalmöLundregionen”.
  Vi delar inte den gemensamma målbilden om att Höllviken ska vara en stad och Falsterbo en större ort år 2035.

  På punkten ”25. Revidering av Handlingsplan för integration i Vellinge kommun 2016-2017”, valde Sverigedemokraterna att inte delta i beslutet. Vi har tidigare yrkat avslag på handlingsplanen och deltar därför inte i revideringen.

  Kallelsen kan läsas här

  Karl-Johan Persson
  Ledamot i kommunstyrelsen

 • Lösenordsskyddad: Årsmöte den 18 februari 2017

  Av Tommy Nilsson den 24 januari, 2017
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Rapport från Miljö- och Byggnadsnämnden 2016-12-15

  Av kristiansvensson den 17 december, 2016
  0

   

  Punkt 8 Ändringsyrkande från Sverigedemokraterna Budget 2017, plan för 2018-2019.

  Efter att kommunfullmäktige 2016-12-07 fastställt budgeten för 2017 hade MBN att ta ställning till den för nämnden föreslagna budgeten. Tyvärr fanns det inte mycket siffror att hämta i det material som vi fick att granska innan mötet. Mestadels vackra ord presenterades. I linje med Sverigedemokraternas budgetreservation för kommunen i sin helhet valde vi därför att fortsätta lyfta fram och försöka driva vår politik.

  Ingen av de andra partierna yrkade på bifall till vårt ändringsyrkande.

  Sammanfattning:

  • Kommunen skall utveckla samarbetet med angränsande kommuner och kommunens ideella föreningar för att utvärdera behovet av en 25% tjänst som ekolog.
  • Påbörja arbetet med att återställa Gessiebäcken.
  • Rubriken ”integrationverksamhet” med dess text stryks i sin helhet då vi förespråkar assimilation samt anser att Vellinge kommun inte kan ta emot flyktingar då det saknas både bostäder och arbete samt ställer grupper mot varandra.
  • För att långsiktigt kunna bevara kommunens naturvärde, bibehålla den attraktiva boendemiljön, som uppskattas av såväl invånare som besökare samt upprätthålla kvalitén på arbetet i nämnden vill Sverigedemokraterna i Vellinge sänka befolkningstillväxtmålet från 1% till 0,25%

   

   

  Punkt 21 på dagordningen behandlade bygglov för fastigheten Ingelstad 6:94.

  Sverigedemokraterna i Vellinge yrkade i första hand på återremiss och i andra hand på avslag.

  Ingen av de andra partierna yrkade på bifall till våra yrkanden.

  Med en positiv befolkningstillväxt, liten som stor, och ett attraktivt läge är det viktigt att tänka långsiktigt. Sverigedemokraterna anser att parkeringslösningen är otillfredsställande. Detta då, i princip all icke bebyggd mark på fastigheten avsätts för parkeringar. Frågan om garage i källarplan är inte utredd och kostnad för detta alternativ är inte framtagna. Vi anser att frågan om stadsmiljön och gröna ytor är av stor vikt för invånarna.

  Vi Sverigedemokrater anser inte att den nuvarande lösningen är optimal för såväl invånare som för kommande generationer, utan anser det som desperat att försöka trycka in en stor parkeringsplats på en innergård som normalt är tänkt som en lugn oas för de boende. Då den föreslagna bygglovsansökan innebär balkonger över prickad mark, för stora frontespiser och otillräckligt antal parkeringsplatser kan vi inte annat än att anse att fastigheten blir överexploaterad med nuvarande förslag.

   

  Vill samtidigt passa på att önska Er en riktigt God Jul & Gott Nytt år

  Kristian Svensson

  2:e vice ordförande i MBN & ledamot i kommunfullmäktige

   

 • Glöggmingel

  Av Tommy Nilsson den 11 december, 2016
  0

  Söndagen den 11 december hade SD Vellinge bjudit in alla sina medlemmar till Glöggmingel i Kommunhuset. Drygt 30 medlemmar hörsammade kallelsen och fick njuta av glögg, pepparkakor och underhållning i form av julmusik på dragspel med Ingemar Nilsson.

  Ett stort tack vill vi rikta till Aktivitetsgruppen som arrangerade tillställningen!

  Ingemar

  Glögg_1

  Glögg_2

  Glögg_3

  Glögg_4