Pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Vellinge – ”Vi bygger broar” | Sverigedemokraterna i Vellinge

Pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Vellinge – ”Vi bygger broar”

”Vi bygger broar”!

På mindre än en vecka har bron över Falsterbokanalen havererat två gånger. Som tur var fick detta inte några ödesdigra konsekvenser. Vad som kunde ha hänt tåls det att tänka på. Vi i Sverigedemokraterna är fullt medvetna om vad bron över kanalen betyder för medborgarna. Brons funktion är viktig för boende, besökare, näringsidkare och andra. Vi har tidigare varnat för den stora faran att räddningstjänsten hindras från att utföra sitt livsviktiga uppdrag om bron inte skulle fungera. Konsekvenserna kan bli mycket till följd av detta. Vi Sverigedemokrater menar att de två incidenterna bara är ett tecken på att vi hade tur i oturen dessa gånger.

Sverigedemokraterna har följt upp händelserna gällande bron i Falsterbokanalen. I god tid tog vi, som enda parti, upp frågan i kommunfullmäktige. Vi tryckte då på att säkerheten kan komma att äventyras.

I en interpellationsdebatt med Lars-Ingvar Ljungman i April framkom det att de styrande Moderaterna inte anser att en fjärrstyrning från Trollhättan innebär några ökande säkerhetsrisker. I debatten påpekade Sverigedemokraterna också att en någon ordentlig riskanalys angående fjärrstyrningen inte gjorts från kommunens sida. Detta avfärdade Ljungman med att ansvaret helt ligger hos Sjöfartsverket.

Vi i Sverigedemokraterna fick tråkigt nog, inget gehör alls från övriga partier i fullmäktige.

Alla partier utom Sverigedemokraterna avfärdade problemställningen med att detta inte är en fråga för kommunen. Vi håller inte med om detta. Vi anser att bron över Falsterbokanalen är en viktig kommunal och infrastrukturell angelägenhet.

Redan nu kan vi räkna till två tillfälle då bron inte fungerat klanderfritt. Detta har resulterat i långa bilköer med försenade/irriterade trafikanter samt en kanalsimmare. Även om det inte skett någon allvarlig incident så ser vi att problemen med bron skapat kaos. Vi i Sverigedemokraterna hoppas besökarna på Falsterbo Horse Show får åka över en fungerande bro.

Vi hoppas innerligt att Vellinge kommun reder upp problematiken innan något riktigt tragiskt inträffar. Det är ett mycket dåligt beslut som Sjöfartsverket tagit. Myndigheten har en iver i att spara pengar och konsekvenserna får tas av Vellingeborna om något allvarligt inträffar.

Det finns idag även ett hot om att Kustbevakningen och Sjöräddningen (SSRS) kommer att försvinna från Falsterbokanalen. Vad som då kan hända vågar vi då knappt tänka på.

Eftersom vi i Sverigedemokraterna tar ett stort kommunalt ansvar, kommer vi noggrant att följa händelseutvecklingarna även i denna fråga. I Vellinge är friheten möjligen större men bör inte vara så stor att man tummar på säkerheten.

Mats Carlström                   Deniz Eryilmaz

Sverigedemokraterna         Sverigedemokraterna

Vellinge                               Vellinge