Rapport från kommunfullmäktige 15/2 2017 | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från kommunfullmäktige 15/2 2017

Försäljningen av kommunens fastigheter fortsätter.

Skanör 11:29, Stallet på Knösen beståendes av 21,5 Ha mark beslutades idag av Moderaterna att säljas för 4,5 miljoner.
Sverigedemokraterna motsatte sig försäljningen och reserverade sig mot beslutet.

Även Falsterbo 21:3, Falsterbo Stationshus beslutades idag att säljas för 3 milj.
Sd yrkade även här på avslag. Läs artikel från sydsvenskan här.

Vi ställer oss frågan om detta är bra och hållbart beslut sett ur ett långsiktigt perspektiv.
Sverigedemokraterna anser det vore bättre om dessa fastigheter förblev i Kommunens dvs kommuninvånarnas ägo istället.

Sverigedemokraterna motsatte sig även exploateringsavtalet och detaljplanen för Höllviken 19:140, Ljungheda.
Vi vill motverka ytterligare förtätning av Höllviken och Falsterbonäset och avveckling av grönområden.

Hela kallelsen kan läsas här.

Gruppledare
Karl-Johan Persson