Rapport från kommunfullmäktige 20/9 2017 | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från kommunfullmäktige 20/9 2017

7, 8. Exploateringsavtal samt detaljplan avseende Hököpinge 68:8 och 68:5 m fl

Sverigedemokraterna yrkade avslag på båda punkterna.

Att exploatera åkermark av högsta kvalité är inte hållbart och hotar områdets natur och kulturmiljö. Det är sorgligt att boende i det aktuella området blir av med den attraktiva karaktären som åkermarken ger.

För Sverigedemokraterna är det ingen önskvärd utveckling att befolkningen ökar samtidigt som jordbruksmarken och skördarna minskar. Avslutningsvis tycker vi det är beklagligt att kyrkan inte tar ett större ansvar utan väljer att sälja jordbruksmark för exploatering.

SD var enda parti att motsätta sig förslagen.

 

10. Revidering av allmänna föreskrifter.

Kvällens stora debattämne var naturligtvis ”lokalt förbud mot tiggeri i Vellinge kommun på utvalda platser” och följdes av en intressant debatt.

Redan 2015 tog Sverigedemokraterna upp frågan i kommunfullmäktige om ett lokalt tiggeriförbud som då inte var möjligt enligt kommunstyrelsens ordförande men glädjande så har vi nu fått M och L med oss i frågan – åtminstone i Vellinge kommun.

Anmärkningsvärt är hur S, MP och Nya listan kan stå och försvara tiggeriet trots otaliga fall och rapporter om organiserad brottslighet, människohandel, prostitution etc.