Rapport från kommunstyrelsen 2018-01-30 | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från kommunstyrelsen 2018-01-30

Sverigedemokraterna reserverade sig emot att Vellinge kommuns bevakningstjänster kommer minska i omfattning vid införandet av trygghetsvärdar.
Att införa trygghetsvärdar är ett litet steg i rätt riktning för att öka tryggheten i Vellinge kommun men tyvärr inte en tillräcklig åtgärd. Sverigedemokraterna menar att bevakningstjänsterna ska öka i omfattning, i kombination med ideellt engagemang från kommuninvånare och administrativ hjälp av kommunen, för att öka tryggheten på allvar.
Sverigedemokraterna har vid flera tillfällen föreslagit ökad bevakningstjänst och förslagit hur kommunen ska hantera ideella krafter för att motverka kriminalitet och öka tryggheten för kommuninvånarna, dock utan gehör från de andra partierna.

/Karl-Johan Persson