Rapport från Kommunstyrelsen 2018-05-08 | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från Kommunstyrelsen 2018-05-08

9. Kommunövergripande befolkningsprognos 2018.

Enligt en ny prognos så väntas folkmängden i Vellinge kommun öka från 35 790 (2017) till nästan 44 000 år 2027 vilket innebär en befolkningstillväxt på 2% årligen.

Sverigedemokraterna i Vellinge har därför lämnat in följande protokollsanteckning:

”Det är högst anmärkningsvärt att prognosen för befolkningstillväxt fram till utgången av 2027 nu ligger på 2%. Sverigedemokraterna förväntar sig att den styrande majoriteten vidtar åtgärder för att följa gällande översiktsplan så att den genomsnittliga befolkningstillväxten hamnar på 1%.

Även 1% i befolkningstillväxt, anser vi Sverigedemokrater vara alldeles för kraftig. Vi vidhåller att befolkningstillväxten ska sänkas till 0,25%. Detta är nödvändigt för en hållbar utveckling där vi bevarar Sveriges bästa åkerjord, näsets unika natur och kommunens karaktär samt för att minska risken för översvämning i en allt mer tätbefolkad kommun”.

/Karl-Johan Persson