Rapport från kommunstyrelsen 31/1-2017 | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från kommunstyrelsen 31/1-2017

Sverigedemokraterna yrkade avslag på ärende ”12. Ansökan om förlängd nätkoncession av E.ON Elnät Sverige AB för 130 kV markkabel mellan Foteviken och Skanör”. Vi anser inte att ytterligare hänsyn behöver tas till framtida detaljplaner för ex Ljunghusen 12:6, Falsterbokanalen m fl som vi motsätter oss. Sverigedemokraterna förespråkar en mer återhållsam byggnadstakt än övriga partier.

Avslagsyrkande blev det även på ”22. Antagande av Strukturplan för MalmöLundregionen”.
Vi delar inte den gemensamma målbilden om att Höllviken ska vara en stad och Falsterbo en större ort år 2035.

På punkten ”25. Revidering av Handlingsplan för integration i Vellinge kommun 2016-2017”, valde Sverigedemokraterna att inte delta i beslutet. Vi har tidigare yrkat avslag på handlingsplanen och deltar därför inte i revideringen.

Kallelsen kan läsas här

Karl-Johan Persson
Ledamot i kommunstyrelsen