Rapport från kommunstyrelsen den 16 augusti 2016 | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från kommunstyrelsen den 16 augusti 2016

Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget och reserverade sig mot beslutet att teckna samverkansavtal mellan Vellinge kommun och Polismyndigheten region syd. Anledningen var ett bristande förtroende för samverkansavtalets utformning. I avtalet finns beskrivit vilka fokusområden som ska prioriteras för att förebygga brott. Sverigedemokraterna ser hellre en stor flexibilitet än avtal på brottsförebyggande arbete. I avtalet står också att det är allas ansvar att medverka för en lyckad integration i samband med flyktingmottagande, vilket Sverigedemokraterna tar starkt avstånd från, då integration i detta fall innebär att svenskar och invandrare ska anpassa sig till varandra.

För övrigt anser Sverigedemokraterna att Vellinge kommun ska ha en god kommunikation och ett gott samarbete med polisen och att polisen ska kunna sköta sina arbetsuppgifter utan att skriva avtal.

Senare samma möte yrkade Sverigedemokraterna på återremiss på våran egen motion där vi vill att kommunen ska utreda möjligheten att ersätta bron över Falsterbokanalen med en tunnel. Större delen av oppositionen yrkade också på återremiss vilket fick kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler att bifalla Sverigedemokraternas yrkande, och på så vis slippa återremitteringen i kommunfullmäktige där minst en tredjedel av ledamöterna kunnat återremittera motionen mot den styrande majoritetens vilja.

  • Karl-Johan Persson
  • Ledamot kommunstyrelsen