Rapport från kyrkofullmäktige 2019-05-16. | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från kyrkofullmäktige 2019-05-16.

Vår nomineringsgrupp SD Vellinge fick i torsdags glädjande igenom en av våra två inlämnade motioner.

Nomineringsgrupp SD Vellinge anser att församlingens kyrkor är kulturhistoriskt värdefulla och vackra. Under en stor del av året råder mörker och våra kyrkor syns därför dåligt. Som en del i att synliggöra församlingens kyrkor och skapa förutsättningar för invånarna att glädjas åt byggnaderna anser vi att dessa bör belysas.

Vellinge Månstorps kyrkofullmäktige beslutade att ge kyrkorådet i uppdrag att utreda kostnaderna för att på bästa sätt belysa våra kyrkor.

Motionen som fick avslag föranledde bra diskussioner Troligen innebär det att vi framöver lyfter frågan igen, men då i samband med budgetarbetet.

Nomineringsgrupp SD Vellinge anser att församlingens kyrkor bör hållas öppna under större delen av Allhelgonahelgen då detta är ett tillfälle då många församlingsbor söker sig till kyrkogårdarna för att minnas sina anhöriga. Ett utmärkt tillfälle att ge församlingsborna möjligheten att gå in i kyrkorna och inleda ett samtal med kyrkans representanter eller att bara sitta i stillhet för en stund.

Vellinge kyrkofullmäktige föreslogs besluta:

Att ge kyrkorådet i uppdrag att utreda möjligheten att prova med utökade öppettider i församlingens kyrkor under Allhelgonahelgen.

Kyrkorådet yrkade på avslag i brist på personal. Kyrkofullmäktige röstade på bifall till kyrkorådets förslag. Nomineringsgrupp SD Vellinge reserverade sig mot beslutet.

Jag lämnade även in en ny motion:

Beredningsutskottet föreslår enligt §20 i kyrkorådsprotokollet 2019-02-25 att församlingen skall anlägga en muslimsk begravningsplats.

I kyrkans tidning 2019 nr.12 Park & kyrkogård framkommer i en artikel möjligheten att avtala med en kyrkogårdsförvaltning i närheten om gravsättning där. ”I närheten” tolkar SD Vellinge som i princip hela Skåne då kommunikationerna i Skåne är mycket goda.

Vellinge Månstorps kyrkofullmäktige föreslås därför besluta:

Att ge kyrkorådet i uppdrag att komplettera beredningsutskottets uppdrag, detta så att beredningsutskottet får i uppgift att ta fram ett underlag för de möjligheter som finns att avtala med en kyrkogårdsförvaltning i närheten, om att gravsättning kan ske där.

Att kyrkorådet i första hand yrkar på att kyrkofullmäktige avtalar med en kyrkogårdsförvaltning i närheten om att gravsättning kan ske där.

Eder:

Kristian Svensson

Ledamot i Vellinge Månstorp kyrkofullmäktige.