Rapport från kyrkofullmäktige Vellinge Månstorp församling 2017-12-05 | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från kyrkofullmäktige Vellinge Månstorp församling 2017-12-05

Som invald ledamot i valberedningen kan jag glädjande meddela att våra nomineringar från SD Vellinge, idag på kyrkofullmäktiges möte, fick Kristina Hansson invald som ordinarie ledamot i Vellinge Månstorps kyrkoråd. Carolle Papp som ersättare i kyrkorådet och Jerry Bjelk som ledamot i valberedningen.

Stort GRATTIS till de invalda och lycka till med Ert arbete.

Kristian Svensson

Ledamot i kyrkofullmäktige Vellinge Månstorp församling