Rapport från Miljö- och byggnadsnämnden 2017-06-15. | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från Miljö- och byggnadsnämnden 2017-06-15.

Ändringsyrkande från Sverigedemokraterna pkt 9 ” Eskilstorp 2:26 mfl vid södra Åkarps Kyrkoväg”.

Sverigedemokraterna i Vellinge yrkade på en ändring i remissyttrandet. Punkterna nedan yrkades istället för Miljö- och byggnadsavdelningens förslag till tjänsteskrivelse som sitt yttrande till Vellinge kommuns tillväxtavdelning.

 • Nuvarande förslag ger inte anledning nog att för att för all framtid förstöra jordbruksmark klass 10.
 • De nuvarande infrastrukturella lösningarna i området bedöms inte tillåta den mängd trafik som utbyggnaden kommer att leda till.
 • Hanteringen av dagvattnet anses inte vara tillfredsställande.
 • Vägunderhållet i området bör vara enskilt för att inte belasta kommunens ekonomi mer än nödvändigt och skapa närdemokrati och engagemang i området.

Tyvärr fick vi inget gensvar från något annat parti. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

 

Ändringsyrkande från Sverigedemokraterna pkt 10 ” Hököpinge 68:8 m.fl.”.

Sverigedemokraterna i Vellinge yrkade på en ändring i remissyttrandet. Punkterna nedan yrkades istället för Miljö- och byggnadsavdelningens förslag till tjänsteskrivelse som sitt yttrande till Vellinge kommuns tillväxtavdelning.

 • Nuvarande förslag ger inte anledning nog att för att för all framtid förstöra jordbruksmark klass 10.
 • De nuvarande infrastrukturella lösningarna i området bedöms inte tillåta den mängd trafik som utbyggnaden kommer att leda till.
 • Hanteringen av dagvattnet anses inte vara tillfredsställande.
 • Vägunderhållet i området bör vara enskilt för att inte belasta kommunens ekonomi mer än nödvändigt och skapa närdemokrati och engagemang i området.
 • Hököpinges unika karaktär med åkrar blandat med bebyggelse kommer att försvinna för alltid och därmed inte bevaras till framtida generationer, vilket vore beklagligt.

Tyvärr fick vi inget gensvar från något annat parti. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

 

Ändringsyrkande från Sverigedemokraterna pkt 11 ” Höllviken 8:42”.

Sverigedemokraterna i Vellinge yrkade på en ändring i remissyttrandet. Punkterna nedan yrkades istället för Miljö- och byggnadsavdelningens förslag till tjänsteskrivelse som sitt yttrande till Vellinge kommuns tillväxtavdelning.

 • Den redan beslutade utbyggnaden på näset, de nuvarande infrastrukturella lösningarna samt den rådande trafiksituation i området bedöms inte tillåta den mängd trafik som utbyggnaden kommer att leda till.
 • Hanteringen av dagvattnet anses inte vara tillfredsställande.
 • Parkeringslösningen är otillfredsställande.

Tyvärr fick vi inget gensvar från något annat parti. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

 

På pkt 19 ” Tidsbegränsat bygglov för Skanör 32:5 Mellangatan 47” yrkade Sverigedemokraterna på avslag.

Sverigedemokraterna i Vellinge anser att da Aldo genom sitt tidigare tillfälliga bygglov haft tid att söka annan permanent lösning på fastigheten eller orten. Alternativt hitta en för grannarna tillfredställande lösning.

Endast Sverigedemokraterna yrkade på avslag. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

 

Med dessa ord vill jag passa på att önska Er alla en riktigt skön sommar då detta var det sista MBN-mötet innan sommaruppehållet.

 

Hälsningar:

Kristian Svensson

2:e vice ordförande i Miljö & byggnadsnämnden.