Rapport från Miljö- och byggnadsnämnden 2018-01-25. | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från Miljö- och byggnadsnämnden 2018-01-25.

Sverigedemokraterna i Vellinge yrkade på avslag under punkt 24 ”Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang på fastigheten Höllviken 10:48 – Kämpingestranden i Vellinge kommun ”

Sverigedemokraterna i Vellinge anser inte att det är lämpligt att ersätta en mindre kiosk med en restaurang i två plan. Enligt planbestämmelserna är fastigheten avsedd för Natur /Lek. Även S och Mp yrkade på avslag. Trots detta blev det bifall till bygglovet.

Övrigt: På Sverigedemokraternas inrådan beslutades att ordet ”hen” i ett flertal tjänsteskrivelser skulle ändras då ordvalet inte ansågs passande.

 

Trevlig helg önskar:

 

Kristian Svensson

2:e vice ordförande i MBN.