SD är det enda partiet i Vellinge som vill stoppa mottagandet av ensamkommande barn | Sverigedemokraterna i Vellinge

SD är det enda partiet i Vellinge som vill stoppa mottagandet av ensamkommande barn

Nu står det klart för alla väljare i Vellinge kommun. SD är det enda alternativet att rösta på om man vill stoppa mottagandet av ensamkommande barn. Om inte SD får en politisk majoritet i Vellinge kommun i valet 2014 så måste kommuninnevånarna acceptera att t ex bli diskriminerade i bostadskön, där de ensamkommande på sikt kommer tränga undan våra egna ungdomar och andra kommuninnevånare.

56:40 Karl-Johan Persson yrkar avslag till att Vellinge kommun ska teckna avtal med Migrationsverket om mottagande av nio ensamkommande barn.

1:20:10 Karl-Johan yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag att inte teckna överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare.

2:56:20 Tommy Nilsson yrkar bifall till KD:s motion om att ta fram ett policydokument för borgensåtaganden i Vellinge kommun.

0 Kommentarer

Kommentera