SD Vellinge i distrikt Skånes distriktsårsmöte | Sverigedemokraterna i Vellinge

SD Vellinge i distrikt Skånes distriktsårsmöte

Den 24:e mars deltog SD Vellinge i distrikt Skånes distriktsårsmöte på Kockum Fritid i Malmö.

Mötet inleddes med trevligt mingel och välkomstkaffe. Vi var en grupp på sex personer från SD Vellinge som stolt representerade Vellinge kommun bland totalt 33 Skånska kommuner.

Det var sedan i en fullsatt mötessal som Jörgen Grubb hälsade alla välkomna och målade fint upp historian om hur SD var organiserat i Skåne, hur framtiden ser ut, och hur kommunföreningarna i Skåne skall sammarbeta framöver, med Malmö som eget distrikt. Jörgen delade en inspirerande vision om vikten att kunna lösa problem, och att stötta varandra. Han uppmuntrade till att söka stöd av de som delar samma filosofiska inrikting och de som har kunskapen att hjälpa, och målade upp hur ”passionen för oss samman.” Jörgen tackades sedan av som avgående distriksordförande, och det hänvisades till distriktsgruppens framgångar under de senaste åren.

Till följd av detta röstade den icke-Malmö-gruppen fram den nya styrelsen för det nya distrikt Skåne, samt ombud och suppleanter till partiets Landsdagar senare i höst. Till ny ordförande för distrikt Skåne valdes Johan Wifralius, till ny vice ordförande valdes Ewa Karlsson, och till andre vice ordförande återvaldes Björn Söder.

Inom SD Vellinge-gruppen ansåg vi att det inte var ett helt oväntat resultat. Under dagen gratulerade några av oss Johan som också visat intresse att hjälpa Vellingeföreningen. Vi påpekade också framtida planer att knoppa av fler delar av Skåne, där Vellinge kommun då blir del av Skåne södra. Vi hade såklart velat vara med i denna distriktsstyrelsen den dagen det blir aktuellt.
Mötet bidrog med en inspirerande blanding av ’networking’, trevlig lunch och agendapunkterna. Det var också glädjande att se den starka distriktsgruppen runtom Skåne. Vi ser fram emot vårt deltagande vid nästa årsmöte.

 

På bild från v: Kristian Svensson, Suzanne Lindström, Kristina Hansson, Jerry Bjelk, Lena Henrikson och Karl-Johan Persson