SD Vellinges budget för 2014 i linje med Företagarföreningens förslag till utökad väktarbevakning | Sverigedemokraterna i Vellinge

SD Vellinges budget för 2014 i linje med Företagarföreningens förslag till utökad väktarbevakning

I SD Vellinges budgetförslag för 2014 ville vi satsa 1,7  MSEK på ökad trygghet i kommunen. Detta är helt i linje med Vellinge Företagarförenings intentioner att öka väktarbevakningen på Näset och i Vellinge tätort.

Företagarföreningen vill ha utökad väktarbevakning i hela Vellinge kommun och lanserar därför ett nytt bevakningssystem under våren 2014. Om de inte får med cirka 200 fastighetsägare som är nödvändiga för att få ekonomi i bevakningsprojektet, vill de ha ekonomiskt stöd från kommunen.

Tyvärr gick inte SD Vellinges budgetförslag igenom i KF. Trots detta känns det bra att vi lyckats känna av de strömningar som finns i Vellinge kommun när det gäller behovet av ökad trygghet.