Våra kärnfrågor | Sverigedemokraterna i Vellinge

Våra kärnfrågor

En ansvarsfull invandringspolitik

Vi vill föra en ansvarsfull invandringspolitik även på kommunal nivå. Kommunerna får idag bära ett tungt ansvar för Sveriges misslyckade invandrings- och integrationspolitik. Så länge vi inte har en ansvarsfull invandringspolitik på nationell nivå motsätter vi oss Vellinges avtal med Migrationsverket. Politik handlar om prioriteringar. Vi väljer att prioritera en reglerad och hanterbar invandring före den ansvarslösa invandringspolitiken. Vi motsätter oss Vellinges avtal med migrationsverket.

Ett tryggt Vellinge

Vi vill att människorna i vår kommun skall kunna känna sig trygga. I första hand skall kommunen inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan med polisen, lokala näringslivet, ideella föreningar och skolan. Arbetet mot droger och missbruk måste stärkas. Särskilt otrygga områden kan bevakas genom nattvandrare, ronderande väktare och övervakningskameror. Vi måste stoppa den pågående inbrottsvågen i våra hus och lägenheter. Politik handlar om prioriteringar. Vi väljer att prioritera tryggheten. Vi motsätter oss Vellinges avtal med migrationsverket. Arbetet mot droger och missbruk måste stärkas.

Prioritera våra barn och ungdomar

Sverige är ett ingenjörsland. Vårt välstånd bygger i hög utsträckning på ett framgångsrikt exploaterande av tekniska innovationer. Mot bakgrund av matematikens och naturvetenskapens oersättliga betydelse för tillgången på goda ingenjörer är det olyckligt att intresset och kunskaperna i matematik och naturvetenskap fallit drastiskt. Vi vill att Vellinge ska ha Sveriges bästa skolor. För att vi ska få Sveriges bästa skolor måste lärarna få bättre löner samt möjlighet att vidareutvecklas i sin yrkesroll. Politik handlar om prioriteringar. Jag väljer att prioritera våra barn och ungdomar.

Förbättrad äldreomsorg

Vi brinner för att förbättra äldreomsorgen i vår kommun och tycker att de äldre i Vellinge förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg. Det skall vara de äldres behov och önskemål som skall styra. Alla skall känna trygghet och ha valfrihet att välja om man vill vårdas hemma eller på ett äldreboende. Maten skall vara vällagad och näringsrik. Politik handlar om prioriteringar. Vi väljer att prioritera våra gamla. De äldre i Vellinge förtjänar världens bästa äldreomsorg.

Valfrihet inom förskola och barnomsorg

Vi vill att familjerna själva ska få bestämma hur de löser sina behov av barnomsorg. Därför vill vi att familjerna ska kunna få ta del av den ”peng” motsvarande det som kommunen satsar på barnomsorgen. Valfriheten och mångfalden inom förskola och barnomsorg är en rättvisefråga. Vi vill även stimulera föräldrar till att spendera mer tid med sina barn och ser därför vårdnadsbidraget som ett bra alternativ inom barnomsorgen. Politik handlar om prioriteringar. Vi väljer att prioritera våra barn. Familjerna bör själva få bestämma om behovet av barnomsorg.

Säkerhet och framkomlighet

Vi vill att det görs en komplett riskanalys avseende kameraövervakad bro över Falsterbokanalen. I en sådan riskanalys bör ingå inställelsetid vid olika olyckshändelser och de faror som kan uppstå och de extra samhällskostnader som kan uppstå som en följd av att Falsterbokanalens bro lämnas obemannad. Om bron inte är bemannad utan fjärrövervakas/styrs från Trollhättan så ökar risken för befolkningen på andra sidan kanalen att brådskande ambulanstransporter eller utryckning med brandfordon försenas i fall det blir problem att fälla ner bron efter en broöppning. Politik handlar om prioriteringar. Vi väljer att prioritera säkerheten och framkomligheten för kommuninnevånarna, framför ett affärsdrivande verks iver att spara pengar. Sverigedemokraterna vill att det görs en riskanalys avseende kameraövervakad bro över Falsterbokanalen.